Wykaz obiektów

FARA KAZIMIERSKA

l.p.

nazwa zabytku

ilość

1.

Tablice epitafijne na elewacjach Kościoła Farnego i murze okalającym oraz Pomnik Nagrobny Czerwińskich przy wieży Kościoła

15

1.1

tablica nagrobna Tomasza Bełczikowskiego 1801 r.

1

1.2

tablica nagrobna Józefa Joachima Rogowskiego 1801 r.

1

1.3

tablica ku czci ks. Ignacego Pełczyńskiego, 1861 r.

1

1.4

tablica ku czci Placyda Bocheńskiego, zm w 1788 r.

1

1.5

tablica ku czci Justyny Z Woydeckich Piwońskiej, zm. w 1800 r.

1

1.6

tablica nagrobna Marianny Z Zielińskich Gąsowskiej

1

1.7

tablica ku czci Stefana Majewskiego, 1817 r.

1

1.8

dwie tablice na elewacjach zakrystii

2

1.9

tablica nagrobna Julianny Z Chmielewskich Skotnickiej

1

1.10

tablica ku czci Alexandry Z Narbuttów Ciesielskiej, 1803 r.

1

1.11

tablica nagrobna Marcina Jezierskiego, 1629

1

1.12

tabliczka wotywna ks. Kazimierza Ruszkowskiego, XVII/XVIII w.

1

1.13

dwie tabliczki w murze ogrodzenia kościoła od zachodu, 1818 - 1825 r.

2

2.

Pomnik nagrobny Czerwińskich w płn- zach narożu fasady i wieży kościoła farnego.

1

3.

Wyposażenie wnętrza Fary Kazimierskiej

28

3.1

dwie pary konfesjonałów w farze:

4

3.2

seria czterech obrazów z życia Jezusa.

4

3.3

grupa ukrzyżowania w kaplicy Borkowskich (trzy pełnoplastyczne rzeźby drewniane)

3

3.4

ołtarz w kaplicy Górskich

1

3.5

kurdybany w antependiach w ołtarzu głównym i dwóch ołtarzach bocznych: po stronie lekcji i ewangelii.

3

3.6

seria obrazów malowanych techniką olejną na płótnie pochodzących z rokokowego wyposażenia kościoła farnego przechowywanych w skarbcu

11

3.7

obraz św. Barbary

1

3.8

obraz św. Kajetana

1

4

KOŚCIÓŁ FILIALNY

4.1

ołtarz główny

1

4.2

ołtarz boczny po stronie południowej tęczy

1

razem zabytki ruchome      46