Projekt

DANE PROJEKTU:

Tytuł:

"Zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez renowację i ekspozycję zabytków ruchomych z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

 

Beneficjent:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.

 

Kwota dofinansowania

wartość projektu : 2 501 632,31 zł

kwota dofinansowania 1 751 142,61 zł